It is up time for Uptime Development

Nasze magazyny
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W ostatniej dekadzie obserwowaliśmy bardzo dynamiczny ruch w sektorze IT/TECH. Tworzące się nowe podmioty i prężnie rozwijające się już istniejące firmy, generowały nowe miejsca pracy. Ogłoszenia o dotyczące wakatów na stanowisko programista, developer czy product owner pojawiały się praktycznie codziennie. Wydawać by się mogło, że pandemia tej branży nie dotknęła, jednak wyniki raportu Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego[1] są sprzeczne z większościowo przyjętym przekonaniem. Na co więc powinno się zwracać uwagę poszukując dostawcy usług softwearowych? 

W wynikach badania, które przeprowadzono na potrzebę Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego czytamy, że dla większości firm IT – 57%, okres pademi wypadł niekorzystnie. Ze wznomożego popytu na usługi i prduty z tego sektora podczas lock downów skorzystało jedynie 12% przedsiębiorstw, a aż 22% ankietowanych doświadczyło negatywnych konsekwencji pandemii.

W grupie najbardziej dotkniętych efektami były Mikro i Małeprzedsiębiorstwa, które rzadziej korzystały z rosnącego zapotezegowania na rynku. Mniejsi gracze nie mogli sobie pozwolić na konkurencyjność ofert oraz dostrzegały problem z dostarczeniem tak rozbudowanych rozwiązań, jakich oczkiwali zleceniodawcy. Wsród innych negatywnych efektów możemy znaleźć np. zmniejszająca sie liczba klientów i nizszy poziom sprzedaż usług – czego wypadkową był problem z utrzymaniem płynności finansowej. Ta natomiast była potrzebna na inwestycje w sprzęt i nowe rozwiązania ICT, których wymagała pandemiczna rzeczywistość.

Większym, międzynarodowym, firmom brakowało natomiast znajomości rynku lokalnego. Dodatkowo, ze względu na większą grupę zawodową – trudniej było odnaleźć się w nowej rzeczywistości pracy zdalnej/hybrydowej. Czego efekty wielu klientów odczówa do dzisiaj.

Jakie jest więc rozwiazanie mogące zaoszczędzić cennego czasu klientom a jednoczesnie dostarczając im najwyżej jakości usługi? Połączenie firmy posiadającej lokalny know-how ze wsparciem międzynarodowego partnera. Ważne jest aby nawiązywać współpracę
z doświadczonym podwykonawcą, który nie tylko dostarczy rozwiązania technologiczne, ale zorientowany jest na ten sam cel – rozwój. Bardzo istotne jest również podpisywanie długoterminowych kontraktów z dostawcami swoich usług IT. Te niosą za sobą zdecydoeanie lepsze wyniki realizowanych projektów.

Do grupy tych firm należy Uptime Development, założona w 1992 roku firma specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania na zamówienie, usługach konsultingowych, rozwiązaniach SharePoint i analizie biznesowej. Z polskimi biurami w Lublinie i Warszawie oraz międzynarodowymi w Estonii, Danii i Norwegii tworzy zespół ponad 160 ekspertów.

Uptime Development w obsłudze klientów pomaga klientom zwiększać ich zyski, ułatwiając ich procesy robocze i przewidując wszelkie potencjalnie zyskowne nowe podejścia, na co szczególnie należy zwrócić uwagę przy aktualnych stopach procentowych i inflacji.

Jeden z celów mających na celu budowanie długotrwałych relacji z klientami, które zapewnią najlepsze zrozumienie potrzeb. Dbałość o klienta opiera sie równiez o dostarczeniu niezbędnych szkoleń, które są wymagane do prawidłowego wdrożenia systemów ich organizacji.

Dwuletni okres pandemii firma zakończła z dodatnim bilansem, a podpisane długoletnie kontrakty z szeroką bazą klientów nie zapowiada zmiany w najbliższych latach.

Uptime łączy se zobą swobodę i nowoczesne podejście jak w start upie, z zabezpieczniem i wsparciem międzynardowego, rozwijajacego się partnera.


[1] Źródło: Raport z II edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego pt. Branża IT w dobie pandemii.

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/RAPORT-BRANA-IT-W-DOBIE-PANDEMII-2021_20220214.pdf

Reklama