Dni Hanzy w Gdańsku już w czerwcu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Hasłem gdańskiego Zjazdu jest „Change begins here”, czyli „Zmiana zaczyna się tutaj”.

Wystawy, koncerty, Wielka Parada Miast także Jarmark Hanzeatycki, Bakalie i Forum Ekonomiczne – to wszystko zobaczymy i usłyszymy w Gdańsku w dniach 13-16 czerwca, podczas 44. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy, którego miasto jest organizatorem.

Zjazd będzie dorocznym spotkaniem Związku zrzeszającego blisko 200 miast Europy, ale także świętem z bogatym programem kulturalnym dla mieszkańców i turystów.

– Jesteśmy świadomi znaczenia hanzeatyckiego dziedzictwa kulturowego, również w kontekście potencjału turystycznego polskich miast hanzeatyckich. Organizacja Zjazdu Hanzy to wyjątkowa
i bardzo ważna możliwość zaprezentowania swojego miasta pośród niemal 100 delegacji miast z 14 krajów. Gdańsk aktywnie uczestniczy w Zjazdach Nowej Hanzy od 1995 roku – mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. – W 1997 roku byliśmy organizatorem Zjazdu Hanzy, który odbył się w trakcie obchodów 1000-lecia naszego miasta. Teraz zapraszamy do Gdańska po raz drugi.

44. Międzynarodowe Dni Hanzy w Gdańsku

Obecnie do Hanzy należy niemal 200 miast z 16 państw, w tym 12 z Polski. Na zdjęciu Parada miast hanzeatyckich podczas ubiegłorocznego Zjazdu Miast Nowej Hanzy w Toruniu. Fot. Wojtek Szabelski/www.torun.pl

Schemat Dni Hanzy jest stały: trwa od inauguracji w czwartek do niedzieli włącznie, a wiele punktów programu to wydarzenia otwarte i przeznaczone także dla mieszkańców i turystów.

Wśród głównych wydarzeń wymienić można Ceremonię Otwarcia przy Fontannie Neptuna z koncertem Wojtek Mazolewski Quintet, poprzedzoną Wielką Paradą Miast; Jarmark Hanzeatycki (więcej o nim poniżej) czy też otwartą scenę dla artystów z miast uczestniczących w wydarzeniu i wystawę Hanse ArtWorks prezentującą twórczość artystyczną pod hasłem „Made in Hanza”. 

Wystawa Made in Hansa

W dniach 15-16 czerwca, w godzinach 12:00-20:00 będzie można zobaczyć 18. edycja pokonkursowej wystawy HANSEartWORKS. Artyści, także z Gdańska, zaprezentują w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” to, czym według nich chcą chwalić się miasta Nowej Hanzy. Przyjrzą się, jak lokalne atrakcje wpływają na wizerunek miast, jak mogą pomóc w tworzeniu autentycznego obrazu miejsca. Prace prezentowane na wystawie powstały na potrzeby ekspozycji i wyłonione zostały w drodze dwuetapowego konkursu. Każde z miast i miasteczek tworzących związek nowej hanzy mogło zgłosić swojego kandydata lub kandydatkę.

Jarmark Hanzeatycki

Jarmark Hanzeatycki w Gdańsku to jedna z głównych atrakcji obchodów 44. Międzynarodowego Dnia Hanzy, który co roku ożywiają miasto Nowej Hanzy duchem średniowiecznych tradycji handlowych i kulturalnych. To wydarzenie, które zgromadzi przedstawicieli blisko 100 miast z 14 krajów Europy.

Podczas Jarmarku Hanzeatyckiego, odwiedzający będą mieli okazję do zanurzenia się w różnorodności kulturowej Europy. Miasta uczestniczące w jarmarku prezentują swoje regionalne tradycje, obrzędy oraz wyroby rzemieślnicze i kulinarne. Stoiska, pełne lokalnych smakołyków i unikalnych przedmiotów.

Jednym z głównych punktów programu jest scena muzyczna, na której prezentują się lokalne zespoły muzyczne.

Gdańsk w Hanzie 

Przynależność Gdańska do związku kupieckiego miast Hanzy i zaangażowanie w sprawy wspólnoty hanzeatyckiej sięga XIV w. W 2021 roku Gdańsk obchodził 660. rocznicę swego pierwszego uczestnictwa w Zjeździe „Starej” Hanzy. 

Gdańsk należy do Nowej Hanzy od 1993 roku. 26 czerwca 1997 odbył się tu XVII zjazd z udziałem przedstawicieli 106 miast; honorowymi gośćmi byli prezydenci Polski i Niemiec. Obecnie do Hanzy należy niemal 200 miast z 16 państw,
w tym 21 z Polski.

Tegoroczny temat wystawy prac HANSEartWORKS to „Made in Hanza”. Na zdjęciu praca Blanki Byrwy, Glony / fot. Rafał Kołsut

Forum ekonomiczne, walne obrady i Młoda Hanza

W ramach Zjazdu zorganizowane zostanie także Forum ekonomiczne przy współudziale Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (investGDA).

Wydarzenia związane bezpośrednio ze Związkiem Miast to walne obrady zgromadzenia delegatów i Komisji, spotkania grup roboczych oraz Młodej Hanzy (youthHanza).

Reklama