Smart Cities – Miasta Przyszłości?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pod koniec listopada odbyła się misja gospodarcza do Finlandii (miast Turku oraz Tampere) zorganizowana przez InvestGDA w ramach projektu Broker Eksportowy. Program obejmuje m.in. udział pomorskich przedsiębiorców w całodniowym seminarium w Turku pt. “Revealing Poland – Finland business possibilities in the Smart Solutions field” z prezentacją działań z zakresu Smart City realizowanych przez Turku Science Park Oy/ Turku Business Region oraz przez inne fińskie miasta. Seminarium obejmuje również część networkingową / spotkania b2b.

W ramach programu wizyty w Tampere, harmonogram przewiduje także wizytę w Parku Naukowo-Technologicznym oraz na Tampere University.

Misja gospodarcza Smart City Finlandia 2019 to również spotkania z przedsiębiorcami już działającymi w ramach Smart City w Finlandii oraz partnerami zainteresowanymi współpracą z polskimi przedsiębiorstwami.

Członkowie pomorskiej delegacji odwiedzili również wspomnianą wcześniej Tampere University

Konsul Honorowy RP w Tampere, Matti Sommarberg, pełni również funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania. Ważnym elementem wizyty na miejscowym uniwersytecie był udział w wydarzeniu nt. sztucznej i rozszerzonej inteligencji ‘AI Morning’. Członkowie pomorskiej misji odwiedzili również pracownie robotyki i rozszerzonej rzeczywistości.

Ostatnim punktem w harmonogramie wizyty w Tampere (jak również misji do Finlandii) było spotkanie w Izbie Przemysłowo-Handlowej z udziałem przedstawicieli władz miasta oraz miejscowego biznesu