Badania: kobiety są bardziej wrogo nastawione do przeciwników politycznych

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Choć dążymy do równości społecznej, możemy pewne różnice zachowań między kobietami a mężczyznami. Badanie opublikowane w dzienniku American Politics Research wykazuje, że kobiety są bardziej wrogo nastawione do swoich politycznych oponentów.

Naukowcy przeanalizowali dane zebrane przez American National Election Studies z lat 1980-2016. Następnie, przeprowadzili eksperyment, podczas którego uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie nastawienia do Partii Demokratycznej i Republikańskiej na wizualnej skali termometru. Mieli również określić siebie pod względem poglądów politycznych, z listy: ekstremalnie liberalny, liberalny, lekko liberalny, centralny, lekko konserwatywny, ekstremalnie konserwatywny. W ankietach oceniano również postawy wobec opieki społecznej oraz aborcji.

Na podstawie wyników określono wysokość polaryzacji afektywnej, która odzwierciedla siłę tożsamości politycznych. Jak się okazuje, kobiety mają większe skłonności partyzanckie, co tłumaczone jest tendencją do posiadania cech bardziej prospołecznych.

 

Źródło