Konopie mogą zapobiec stresowi pourazowemu – badania

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Użycie konopi indyjskich jest obiecującą metodą w leczeniu stresu pourazowego. Marcel Bonn-Miller wraz z zespołem postanowili się przyjrzeć zjawisku dokładniej.

Zebrano 150 ochotników, którzy doświadczyli zdarzeń generujących stres pourazowy. Uczestników podzielono na dwie grupy – jedna z nich przez rok stosowała konopie indyjskie, druga była grupą kontrolną. U grupy używającej, zaobserwowano większy spadek objawów PTSD (o 2,75x), okazało się, że osoby te przestają wykazywać kryteria decydujące o wystąpieniu zespołu.

Badanie potwierdza korzystny wpływ konopi indyjskich w leczeniu stresu pourazowego – dostępność leków bazujących na roślinie w aptekach może ułatwić i usprawnić leczenie PTSD.

 

Źródło