Badania: bogaci ludzie często kłamią na temat swojej „ubogiej” przeszłości

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

 

Ludzie z klas uprzywilejowanych często błędnie identyfikują swoje pochodzenie, twierdząc, że należą do klasy robotniczej. Postanowiono sprawdzić dlaczego.

 

Zebrano 175 ochotników. Wybrano osoby pracujące zawodowo lub na stanowisku menadżerskim. 36 z nich pochodziło ze średniej klasy, jednak błędnie stwierdziło, że z klasy robotniczej. Według analizy przeprowadzonych wywiadów, błędna analiza wiąże się z postrzeganiem ciężkiej pracy jako głównej składowej sukcesu oraz z błędnym subiektywnym poczuciem przynależności klasowej. Wiele z tych osób nie uważa się za „uprzywilejowanych”.

 

Wiele osób czuje przynależność do klasy średniej, mimo że jest to często sprzeczne z „obiektywną” oceną ich sytuacji. Specjaliści tłumaczą to zjawisko „teorią grup odniesienia”, według której ludzie postrzegają swoją pozycję poprzez pryzmat osób, znajdujących się w ich najbliższym otoczeniu.

 

W Wielkiej Brytanii 60% badanej społeczności określiło się jednak jako klasa robotnicza. Dane te pozostają niezmienne od 1983 roku. 24% osób pracujących zawodowo lub na stanowiskach menadżerskich nadal uważa się za klasę robotniczą. Badacze spekulują, że zjawisko może być związane z określonymi „celami” klasowymi – przyporządkowanie swojej osoby do klasy średniej może być łączone z postawieniem się ponad niższą klasą, natomiast postawienie się w klasie robotniczej może być rozumiane jako „norma”.

 

Źródło