Skutki polityki zdrowotnej Trumpa: 461 000 “nadprogramowych” śmierci rocznie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

33 specjalistów przeanalizowało politykę prozdrowotną Donalda Trumpa. Wyliczono, że rocznie można było uniknąć 461 000 śmierci, w tym 4/10 śmierci covidowych.

 

W pracy opublikowanej w British Medical Journal, naukowcy z dziedziny medycyny, prawa, zdrowia publicznego i ekonomii zebrali dane ze stron rządowych, dotychczas opublikowanych badań i dokumentów prawnych. Zauważono spadek liczby ubezpieczeń zdrowotnych od czasów elekcji 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Od 2017 roku, 2,3 mln obywateli, w tym 726 000 dzieci mniej korzystało z ubezpieczenia.

 

„Pandemia uwidoczniła rażące luki w prowadzonej polityce, które sprawiły, że zdrowie milionów Amerykanów zostało narażone na niebezpieczeństwo. Utrata pracy w trakcie pandemii wiąże się z automatyczną utratą ubezpieczenia zdrowotnego” – powiedział Dickman, specjalista z PlannedParenthood. Jak zauważają naukowcy, problemy pojawiły się nieco wcześniej – już za czasów Ronalda Reagana. Głowa państwa zakończyła rooseveltowski Nowy Ład, wprowadzając neoliberalną politykę, prowadzącą do obniżenia podatku dochodowego oraz prywatyzacji zdrowia publicznego.

 

Autorzy uważają, że Trump przyczynił się do pogorszenia sytuacji. Pieniądze, które powinny zostać przeznaczone na zdrowie publiczne, posłużyły rozszerzeniu polityki wewnętrznego bezpieczeństwa oraz egzekwowaniu prawa imigracyjnego. Biorąc pod lupę trumpowski plan na 2021 rok, uwidoczniła się propozycja kolejnych redukcji. Przykładowo, chciał zmniejszyć koszty planu awaryjno-pomocowego na rzecz osób chorych na AIDS o 1,52 mld dolarów oraz zredukować 1/3 kosztów, przeznaczonych na zdrowie publiczne.

 

Zauważono również, że w trakcie pandemii, śmiertelność osób czarnoskórych wzrosła o 42% bardziej niż u osób białoskórych oraz, że decyzje (a właściwie ich brak) prezydenta w sprawie zmian klimatu przyczyniły się do kolejnych 22 000 śmierci.

 

Źródło