Dzieci uczą się stereotypów z ogólnikowych zdań zakorzenionych w społeczeństwie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Używanie typowych sformułowań „dziewczynki lubią/chłopcy lubią…” w otoczeniu dzieci może negatywnie wpłynąć na obraz społeczeństwa, które kreuje młody umysł. Badanie opublikowano w Psychological Science.

 

Słysząc zdanie „dziewczynki noszą różowe ubrania”, dzieci mogą wyciąnąć błędne wnioski, jakoby chłopcy nigdy nie nosili ubrań w tym kolorze. W badaniach wzięło udział 552 dzieci w wieku 4-7 lat oraz 121 dorosłych, którzy otrzymali informacją na temat fikcyjnych grup nazwanych „zarpies” i „gorps”.

 

Uczestnikom podano kilka informacji, np. „Zarpies są dobrzy w pieczeniu pizzy”. Następnie dano przykład konkretnego „Zarpie” oraz „Gorp” i zapytano, czy potrafią oni upiec dobrą pizzę. 75-80% dzieci skorelowało umiejętność z grupą, o której wcześniej usłyszało wzmiankę, podobną tendencję zauważono u dorosłych. Za „Zarpie” opowiedziało się 99% uczestników.

 

Kelsey Moty, doktorantka z NYU oraz autorka badania, zwraca uwagę na istotę wypowiadanych dziecku słów. „Uważam, że ludzie często nie doceniają dzieci. Wszystko, co słyszą bardzo łatwo przejmują, jednak ich rozumienie może znacznie różnić się od Twojego”, co często może prowadzić do błędów atrybucji.

 

Źródło