Badania: Mężczyźni molestowani w pracy wzbudzają mniej współczucia niż kobiety

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jak widać, molestowanie seksualne może mieć mniejszą lub większą wagę. Według badania, opublikowanego w Behavioral Sciences, sytuacja mężczyzn, będący ofiarami jest często trywializowana.

Autorzy postanowili przenalizować relację między płcią ofiary, sprawcy oraz rodzaju molestowania seksualnego. Wysnuto dwie hipotezy. przy pierwszej z nich wzięto pod lupę teorię ról społecznych (SRT), która opisuje, w jaki sposób mężczyźni i kobiety powinni się zachowywać, zgodnie z przypisywanymi im rolami społecznymi. Drugą jest teoria skryptu (ST), postulującą, że ludzkie zachowanie jest skorelowane ze wzorami (tzw. „skryptami”), które są przypisywane danej osobie.

W celu przetestowania założeń, zebrano 837 ochotników (56% kobiet, 80% białoskórych, 57% osób o wyższym wykształceniu). Za zadanie mieli przeczytanie przykładu historii z molestowaniem w tle (ofiarą może być kobieta lub mężczyzna). Postawy oceniono za pomocą kwestionariusza.

Wyniki potwierdziły, że ofiary płci męskiej są postrzegane inaczej niż żeńskiej. Uważano, że mężczyźni cierpią mniej i mniej czasu potrzebują na dojście do siebie.

Źródło